PhD students

Tony Conradsson, 2002, Thomas International AB, Stockholm. Liqiu Tang, 2005; Elkem, Norway; Kirsten E. Christensen, 2008, University of Oxford; Daliang Zhang, 2010, Chongqin University, China; Mikaela Gustafsson, 2012, Sandvik Coromant, Sweden; Andrew Kentaro Inge, 2012, MMK, SU; Tom Willhammar 2013, MMK, SU. Yifeng Yun, 2014, BYD Co Ltd, Shenzhen, China; Fabian Carson, 2015, Mycronic AB, Stockholm; Peng Guo, 2016, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences; Hani Nasser Abdelhamid, 2017, Assuit University, Egypt; Yunchen Wang, 2017, Sigma Technology, Sweden; Magdalena O. Cichocka, 2019, Delft University of Technology, Netherlands. Taimin Yang, 2019, Nordea, Stockholm. Ning Yuan, 2019, Tieto, Stockholm. Bin Wang, 2019, Vironova, Stockholm.

Postdocs

Thomas Weirich, 1997-1999. Kai Sun, 1998-2000. Zhimin Mo, 2000.  Guo-Yu Yang, 2001. Mauro Gemmi, 2001-2002. Markus Doeblinger, 2002. Yafeng Li, 2002-2004. Lesya Demchenko, 2005. Hong Zhang, 2004-2005. Tie-zhen Ren, 2005-2006. Lei Shi, 2005-2007. Zhanbing He, 2005-2007. Junliang Sun, 2007-2008. Charlotte Bonneau, 2007-2008. Mingrun Li, 2007-2009. Daniel Grüner, 2009. Huijuan Yue, 2007-2010. Lei Han, 2009-2010. Max Peskov, 2008-2011. Suman Sahoo, 2009-2011. Wei Wan, 2009-2011. Qingxia Yao, 2009-2013. Jie Su, 2010-2014. Ana Eva Pletero Prats, 2012-2014. Devinder Singh, 2012-2014. Changhong Xiao, 2013-2014. Ilich Ibarra, 2013-2014. Yi Zhang, 2013-2015. Changjiu Xia, 2014-2015. Haoquan Zheng, 2012-2016. Jiho Shin, 2015-2016. Diana Bernin, 2015. Hongyi Xu, 2014-2017; Stef Smeets, 2016-2018. Jonas Ångström, 2016-2018. Karl Gustafson, 2018-2019.