Vacancies

Laboratorietekniker inom analytisk kemi (tidsbegränsad anställning) Ref.nr SU FV-3848-20

Förbereda och leda laborationer på masterkurser i analytisk kemi.

Forskningsassistent i analytisk kemi (tidsbegränsad anställning) Ref.nr SU FV-3815-20

Extraktioner och provupparbetning av luftfilterprover för analys av polycykliska aromatiska föreningar (PAC) samt beredning av provextrakt för in-vitro toxikologiska karaktäriseringar.

PhD student in Materials Chemistry Ref. No. SU FV-3701-20

Bättre läkemedel genom joniska vätskor – utveckling och syntes av joniska vätskor som lösningsmedel och kristallisationsmedier för aktiva farmaceutiska substanser.

PhD student in Materials Chemistry Ref. No. SU FV-3702-20

Better drugs through ionic liquids – studying the crystallization processes and polymorphism of medical drugs with diffraction and TEM techniques.

PhD student in Materials Chemistry Ref. No. SU FV-3703-20

Project title: Better drugs through ionic liquids – computational modelling of solvent-solute interaction for drug crystallization

PhD student in Materials Chemistry Ref. No. SU FV-3542-20

Project title: Assembly of 2D materials into 3D porous membranes via controlled electrostatic complexation.

Contacts

Administrative Office
Floor 4
Phone: +46 (8) 16 1260

FAX: +46 (8) 15 21 87

Webmaster:
website-at-mmk.su.se

 

Research Groups
People at MMK