Forskningsfinansiären Mistra fokuserar på smarta material i ett nytt större forskningsprogram TerraClean med en budget om 60 miljoner kronor. I nära samverkan kommer ett flertal universitet, forskningsinstitut och företag fokusera på forskning och utveckling av smarta material och metoder med potential för att rena luft, vatten och mark. Programmet TerraClean leds av professor Ulrica Edlund vid KTH.