News Archive

MMK news archive

  • Aji Mathew is promoted 2017-10-11 Aji Mathew has been promoted to professor of materials chemistry with a focus on biopolymer based functional materials.
  • Smarta material för ren luft, vatten och mark 2017-01-09 Från Stockholms universitet medverkar professor Niklas Hedin och universitetslektor Aji Mathew, båda från institutionen för material- och miljökemi.

Contacts

Administrative Office
Floor 4
Phone: +46 (8) 16 1260

FAX: +46 (8) 15 21 87

Webmaster:
website-at-mmk.su.se

 

Find Staff shortcut